Phương pháp Glenn Doman: Nên bắt đầu dạy con như thế nào?

Glenn Doman là cách dạy con theo phương pháp giáo dục sớm. Phương pháp này nên bắt đầu từ khi trẻ được 3 tuổi. Đây là phương pháp giáo dục do giáo sư Glenn Doman phát minh ra cùng với các cộng sự nghiên cứu và phát triển. Ông cũng là […]

31/07/2018 · 0 comments ·