Phương Pháp Giáo Dục Người Do Thái

Cách Người Do Thái Dạy Con Quản Lý Tiền Bạc

Cách Người Do Thái Dạy Con Quản Lý Tiền Bạc

Cách quản lý tiền bạc của người Do Thái được xem là một trong những cách quản lý tiền bạc thông minh và sáng tạo bậc nhất trên thế giới. Đối với con cái, họ cũng có cách dạy con sử dụng và quản lý tiền theo một cách đặc […]

22/09/2018 · 0 comments ·
10 Phương pháp giáo dục con của mẹ Do Thái

10 Phương pháp giáo dục con của mẹ Do Thái

Do Thái được xem là dân tộc thông minh nhất thế giới, đất nước này chỉ có hơn 13 triệu dân nhưng lại có đến 40% tỷ lệ người đoạt giải Nobel. Bí quyết thành công của họ chính là việc nuôi dạy, giáo dục con trẻ. Cách giáo dục […]

22/09/2018 · 0 comments ·