Tổng biên tập
PGS TS NGUYỄN VĂN DỮNG
 
Tổng thư kư toà soạn
1. TS ĐỖ THỊ THU HẰNG
2. TS NGUYỄN NGỌC OANH
 
Với sự tham gia của
Nhóm t́nh nguyện viên là giảng viên và sinh viên các chuyên ngành Báo in, Phát thanh, Truyền h́nh, Báo mạng điện tử, thông tin đối ngoại - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 
Mọi thông tin, ư kiến và bài viết xin gửi về
Website Báo chí với Trẻ em.
Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam
E-mail: foj_ajc@yahoo.com
Trang nhất > Kiến thức, kỹ năng nhà báo
Tóm tắt nội dung Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em dành cho các nhà báo
Cập nhật 5/19/2007 3:08:42 PM
 
Gửi cho bạn bè
In trang này
In bài này
Ư kiến của bạn
Tóm tắt nội dung Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em dành cho các nhà báo Lời nói đầu của Công ước nêu lại những nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc, đặc biệt là tinh thần hoà b́nh, phẩm giá, khoan dung, tự do, b́nh đẳng và đoàn kết, và các quy đinh cụ thể về các điều ước và tuyên ngôn về quyền con người có liên quan.

    Tóm tắt nội dung Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em dành cho các nhà báo

Lời nói đầu của Công ước nêu lại những nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc, đặc biệt là tinh thần hoà b́nh, phẩm giá, khoan dung, tự do, b́nh đẳng và đoàn kết, và các quy đinh cụ thể về các điều ước và tuyên ngôn về quyền con người có liên quan. Lời nói đầu khẳng định trẻ em cần được sự chăm sóc và bảo vệ đặc biệt, và nhấn mạnh rằng trách nhiêm chăm sóc và bảo vệ là trách nhiệm quan trọng hàng đầu của mỗi gia dd́nh; nhấn mạnh đến yêu cầu cần có h́nh thức bảo vệ về pháp lư và các h́nh thức khác cho việc bảo vệ trẻ em trước và sau khi sinh, tầm quan trọng của việc tôn trọng các giá trị văn hoá của cộng động mà trong đó đứa trẻ đang sống, cũng như vai tṛ của hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ quyền trẻ em.
1. Định nghia về trẻ em: Mọi người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em đó quy đinh tuổi thành niên sớm hơn.
2. Không phân biệt đối xử: Tất cả các quyền đều áp dụng đối với mọi đứa trẻ không có ngoại lệ, và nhà nước co nghĩa vụ bảo vệ trẻ em khỏi bất kỳ h́nh thức bóc lột nào. Nhà nước không được vi phạm bất kỳ một quyền nào và phải có biện pháp tích cực để thúc đẩy tất cả các quyền.
3. Lợi ích tốt nhất của trẻ em: Mọi hành động liên quan đến trẻ em cần lưu ư đầy đủ đến các lợi ích tốt nhất của đứa trẻ. Nhà nước phải bảo đảm cung cấp sự chăm sóc đầy đủ khi cha mẹ hay những người có trách nhiệm khác không làm được như vậy.  
4. Thực hiện các quyền: Nhà nước có nghĩa vụ hiện thực hoá các quyền quy định trong Cong ước.
5. Hướng dẫn của cha mẹ và các khả năng luôn phát triển của trẻ em: Nhà nước có nghĩa vụ tôn trong các quyền và trách nhiêm của cha mẹ hay của gia đ́nh mở rộng trong việc chỉ đạo và hướng dẫn một cách thích hợp cho trẻ em thực hiện các quyền của ḿnh.
6. Sống và phát triển: Trẻ em đương nhiên có quyền được sống, và nhà nước phải bảo đảm đến mức tối đa sự sống c̣n và phát triển của trẻ em.
7. Tên và quốc tịch: Mọi đứa trẻ đề có quyền ngay từ khi ra đời có tên và có quốc tịch.
8. Ǵn giữ bản sắc: Nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ, và khi cần thiết, khôi phục lại những yếu tố cơ bản của bản sác đó (tên, quốc tịch và các mội quan hệ gia đ́nh).
9. Sống xa cha mẹ: Trẻ em có quyền được sống với cha mẹ trừ khi việc này không phù hợp với lợi ích tốt nhất của các em; được duy tŕ mối liên lạc với cả bố và mẹ nếu như phải sống xa cha hoặc mẹ hay cả hai; và có quyền được nhà nước thông báo về nơi ở của cha mẹ nếu như việc phải sống xa cha mẹ đó là do quyết định của nhà nước.
10. Đoàn tụ gia đ́nh: Trẻ em và cha mẹ chúng có quyền được rời khỏi bất kỳ nước nào dể về nước của ḿnh để đoàn tụ gia đ́nh hay duy tŕ mối quan hệ với con cái/cha mẹ.
 Nguyễn Ngọc Oanh- theo Unicef

Ư kiến phản hồi
Tên người gửi:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung  :
Mă bảo vệ : Verify Code
 


Các tin khác
•  Pháp luật bảo vệ quyền của vị thành niên vi phạm pháp luật (21/03/2011)
•  Phát triển kỹ năng thực hành báo chí trên trang cmvn.org.vn (16/03/2011)
•  Tác động của nhóm đề tài t́nh bạn, t́nh yêu trên báo in đối với sự phát triển nhân cách của tuổi vị thành niên (Phần III) (03/03/2011)
•  Tác động của nhóm đề tài t́nh bạn, t́nh yêu trên báo in đối với sự phát triển nhân cách của tuổi vị thành niên (Phần II) (02/03/2011)
•  Tác động của nhóm đề tài t́nh bạn, t́nh yêu trên báo in đối với sự phát triển nhân cách của tuổi vị thành niên (PHẦN I) (02/03/2011)
•  Tâm lư học sáng tạo và sự phát triển năng lực của đội ngũ những người làm báo nước ta. (23/02/2011)
•  Báo điện tử cho trẻ em và về trẻ em hiện nay (21/02/2011)
•  Người Hà Nội nh́n từ Sóc Sơn... (09/06/2009)
•  Bức ảnh về trẻ em hay nhất năm 2008 (12/02/2009)
•  “Không nghe qua câu chuyện mà sống cùng nhân vật” (22/12/2008)
Trẻ tự kỷ: người làm truyền thông nên biết
Trẻ em tham gia sản xuất các chương tŕnh truyền h́nh – Tại sao không?
Giáo dục giới tính toàn cầu
Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Tiết lộ về những người ghi thước phim bạo hành chấn động
Tôn trọng trẻ em trong ống kính nhà quay phim như thế nào?
Một số điểm cần biết về Qui chế giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
Thủ tục nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
Bức ảnh thay đổi cái nh́n về chiến tranh
Bức ảnh làm cả thế giới bàng hoàng
Về “Sự tham gia của trẻ em” trong chương tŕnh truyền h́nh
Có nên giật tít kiều này?
Sự tham gia của trẻ em và giải thưởng "Nhà báo với trẻ em Việt Nam" hàng năm
Tập huấn kỹ năng viết báo cho trẻ em Liên Châu (Yên Lạc, Vĩnh Phúc)
Một vài ư kiến trong Lễ trao giải "Nhà báo với trẻ em Việt Nam"